Bạn đang xem: Điều lệ đăng ký
Đăng ký Đăng nhập Tìm kiếm
Điều lệ đăng ký
GIỚI THIỆU
Câu lạc bộ Marketer Vietnam là hoạt động offline thường niên của trang thông tin trực tuyến marketervietnam.vn. Đây là tổ chức phi lợi nhuận do nhóm Doanh Nhân Sài Gòn hỗ trợ tài chính thông qua BrainMark Consulting & Training và BMG International Education
CLB Marketer Vietnam là một “sân chơi” tập hợp các sinh viên, những người đang làm hoặc yêu thích marketing, kinh doanh, truyền thông, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo có cùng mong muốn trở thành những người marketer chuyên nghiệp, hoài bão thành công trong công việc và cuộc sống.
CLB Marketer Vietnam chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Quản Lý website marketervietnam.vn trong khuôn khổ Pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.    
Điều lệ CLB Marketer Vietnam được chuẩn y theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm sáng lập.

CHƯƠNG I
TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Điều 1. Tên Câu lạc bộ:
Tên chính thức: Câu lạc bộ Marketer Vietnam
Tên giao dịch : MARKETER VIETNAM CLUB
Câu lạc bộ có biểu trưng riêng.
Trụ sở đặt tại: 767 Lê Hồng Phong, P. 12, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2. Chức năng:
Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, trong cuộc sống.
Xây dựng cầu nối giữa thành viên CLB và những người có kinh nghiệm làm việc Marketing, truyền thông, nhằm hỗ trợ kiến thức, kỹ năng thực hành cho thành viên CLB. 

Điều 3. Nhiệm vụ:
Tổ chức các hoạt động nhằm trao đổi kinh nghiệm và cung cấp thông tin về marketing cho các thành viên thông qua trang web marketervietnam.vn
Hỗ trợ các thành viên trong việc tiếp cận với những kiến thức marketing hiện đại, có tính ứng dụng cao tại Việt Nam.
Cung cấp những kỹ năng cần thiết nhằm hỗ trợ các thành viên thực hiện công việc marketing hiệu quả và chuyên nghiệp.
Tổ chức những buổi tham quan doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề, giao lưu theo yêu cầu của các thành viên.
Tổ chức các hoạt động nhằm thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau giữa các thành viên.

CHƯƠNG II
THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 4. Đối tượng tham gia:
Những bạn yêu thích Marketing, truyền thông đang học tập tại các trường Đại Học hoặc đang công tác tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam tán thành điều lệ có thể đề nghị gia nhập CLB.

Điều 5. Thủ tục gia nhập:
Những đối tượng nói ở điều 4 muốn tham gia vào CLB nộp Phiếu đề nghị gia nhập (theo mẫu) và được sự chấp thuận của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. 
CLB bao gồm 2 nhóm thành viên chính:
Thành viên Marketer Plus (Marketer+): 500.000 đồng / năm.
Thành viên Marketer phổ thông: kết nạp miễn phí.

Điều 6. Quyền lợi của thành viên:

6.1 Thành viên Marketer Plus:
Được ưu đãi các khóa đào tạo của đối tác.
Được cấp thẻ chứng nhận Marketer Plus và cấp áo đồng phục.
Giao lưu với các doanh nhân thành đạt.
Tham gia các chương trình tham quan doanh nghiệp.
Được tặng tư liệu học tập giúp tăng kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực marketing, truyền thông.
Được tham gia tất cả các hoạt động do CLB tổ chức.
Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các vị trí trong CLB.
Được nhận sự hỗ trợ của các thành viên khác trong CLB.
Được nhận thông điệp chúc mừng nhân ngày sinh nhật thông qua website Marketervietnam.vn
Được tham gia các buổi hội thảo do các Giám đốc Marketing / Truyền thông báo cáo.
Được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm Marketing, kỹ năng làm việc, kỹ năng quản lý với các chuyên gia cũng như với các thành viên khác trong CLB.
Được cung cấp những thông tin về Marketing, PR, sales,… cũng như thông tin về hội thảo chuyên đề marketing.

6.2 Thành viên Marketer phổ thông:
Được tham gia tất cả các hoạt động do CLB tổ chức.
Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các vị trí trong CLB.
Được nhận sự hỗ trợ của các thành viên khác trong Câu lạc bộ thông qua thẻ.
Được nhận thông điệp chúc mừng nhân ngày sinh nhật thông qua website marketervietnam.vn
Được tham gia các buổi hội thảo do các Giám đốc Marketing / Truyền thông báo cáo.
Được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm Marketing, kỹ năng làm việc, kỹ năng quản lý với các chuyên gia cũng như với các thành viên khác trong CLB.
Được cung cấp những thông tin về Marketing, PR, sales,… cũng như thông tin về hội thảo chuyên đề marketing.

Điều 7. Nghĩa vụ của thành viên Marketer:
Thi hành nghiêm chỉnh điều lệ của CLB.
Đóng lệ phí hoạt động thường niên
Góp phần quảng bá và vận động xây dựng CLB phát triển vững mạnh.
Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của CLB.

CHƯƠNG III
NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 8: Nguyên tắc hoạt động:
Đây là tổ chức phi lợi nhuận do nhóm Doanh Nhân Sài Gòn hỗ trợ tài chính thông qua BrandMark Consulting & Training và BMG International Education. CLB sẽ chịu sự giám sát điều hành của Ban Quản Lý website marketervietnam.vn
Họat động CLB do Ban Chủ nhiệm điều hành dựa trên nguyên tắc phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển hoạt động chung của Câu lạc bộ.
CLB chủ động tiến hành các hoạt động và chịu sự quản lý của Ban Quản Lý website marketervietnam.vn về mặt tuân thủ luật pháp.
Ban Quản lý website marketervietnam.vn có quyền thông báo giải tán CLB nếu CLB hoạt động không đúng với mục tiêu đề ra.
Hoạt động của các thành viên mang tính chất tự nguyện.
Ban chủ nhiệm CLB sẽ soạn thảo chiến lược, kế hoạch và chương trình hoạt động của CLB trên cơ sở được Ban Quản Lý website marketervietnam.vn thông qua.

Điều 9. Thành phần Ban điều hành Câu lạc bộ:
Ban Chủ nhiệm gồm: 01 Chủ nhiệm, 05 Phó Chủ nhiệm
Ban công tác Hội viên : Trưởng ban và thành viên.
Ban chuyên đề: Trưởng ban và các thành viên.
Ban chủ nhiệm có thể thành lập thêm các ban chuyên trách theo từng chương trình hoạt động của CLB.

Điều 10. Đại hội thành viên Câu lạc bộ:
Lễ kết nạp thành viên mới sẽ được tổ chức theo tháng, quý, năm tùy vào số lượng thành viên đề nghị gia nhập Câu lạc bộ ở từng thời điểm. 
Định kỳ hai năm, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cùng với các thành viên tiến hành Đại hội bầu cử các vị trí Trưởng ban, 
Phó ban Câu lạc bộ.
Ban chủ nhiệm, các Trưởng ban sẽ tổ chức họp định kỳ để đề ra những kế hoạch hoạt động và thông tin cho các thành viên Câu lạc bộ. 
Khi cần thiết, Ban chủ nhiệm có thể triệu tập Đại hội bất thường.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành
Bản điều lệ này đã được các thành viên sáng lập Câu lạc bộ thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.
Mọi thành viên phải thực hiện đúng điều lệ của Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này.
Việc sửa đổi điều lệ phải được đồng ý của các thành viên sáng lập Câu lạc bộ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2013
CLB Marketer Vietnam
Chủ nhiệm
(đã ký)
 ---

THÔNG BÁO
VỀ THỦ TỤC GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ MARKETER VIỆT NAM

Nhằm giúp cho các thành viên hiểu quy trình đăng ký gia nhập vào Câu Lạc Bộ (CLB) Marketer Việt Nam, Ban Hội viên CLB thông báo cách đăng ký gia nhập như sau:

1.       Các Anh Chị muốn đăng ký gia nhập hội, vui lòng truy cập vào trang web www.marketervietnam.vn vào phần CLB để điền vào mẫu đăng ký gia nhập.
2.       Hoàn tất phiếu đăng ký và gửi cho Ban Hội viên CLB theo địa chỉ email info@marketervietnam.vn
3.       Ban Hội viên gửi trình Ban chủ nhiệm phiếu đăng ký và các hồ sơ liên quan.
4.       Ban chủ nhiệm CLB sẽ xét và thông báo cho thành viên đăng ký quyết định chấp thuận.
5.       Ban Hội viên CLB thông báo kết quả và thời gian kết nạp cho hội viên vào CLB

Phí hội viên 2013:
Thành viên Marketer Plus: 500.000 đồng / năm.
Thành viên Marketer phổ thông: miễn phí
Cần thông tin chi tiết, anh chị vui lòng liên hệ: Ban Hội viên CLB Marketer Vietnam, số 767 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM, Điện thoại: (08) 6263 1166, Email:  info@marketervietnam.vn, Website: www.marketervietnam.vn

MarketerVietnam.vn
© Copyright 2013 MarketerVietnam.vn - All rights reserved - ® MarketerVietnam.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.Vui lòng ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin. Website trong giai đoạn thử nghiệm, đang chờ giấy phép ICP.